Concurso Modelado 3d COMPOS 3d 2016Descargar pdf das bases
Descarga do logotipo para os modelos 3d 

O Concello de Santiago de Compostela en colaboración con Ferrovial e o IBADER (Universidade de Santiago de Compostela), convocan un concurso de Modelado 3D en relación co día Mundial do Medio Ambiente. O concurso denominarase Compos 3d.
Este desafío pretende achegar aos xoves galegos aos novos métodos de modelado 3D emerxentes a partir de fotografías, empregando instrumentos tan familiares como un teléfono móbil, una tablet, ou un ordenador. O concurso COMPOS 3D, é un proxecto pedagóxico orientado a promover a capacidade tecnolóxica e artística da xente nova, incidindo na educación nos valores medioambientais. 


Co soporte técnico de d3Mobile
www.d3mobile.es/ 


Visita exemplos de modelos 3d feitos por alumnos da túa idade

Aprende máis sobre modelado 3d